تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - كاش

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

كاش

اگه مردی....؟!

مرد بمون....اگه نیستی....نامردی نکن...!!

اگه تنهایی...؟!

تنها بمون....اگه نیستی....تنهاش نذار...!!

اگه نجیبی...؟!

نجابت کن...اگه نیستی...هرزگی نکن...!!

اگه عاشقی...؟!

عاشق بمون...اگه نیستی...حرمت عشق و نشکن...!![ جمعه 9 دی 1390 ] [ 09:03 ق.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]