تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - لبهایـ تو

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

لبهایـ تو

لمسـ انگشتانمـ بر رویـ لبهایـ تو

چه احساسـ خوبی دارد

وقتیـ میـ دانمـ لبهایتـ از آن منستـ

و منـ مانند نمـ نمـ بارانـ

لبانـ تو را خیسـ می کنمـ

و تو تنتـ خیسـ می شود از خجالتـ بوسه

بوسه ایـ داغ که همیشه آرزویشـ را داشتیمـ .

Kiss Graphic #2[ سه شنبه 22 آذر 1390 ] [ 03:19 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]