تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - دار بزنـــــــــ …

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

دار بزنـــــــــ …

دار بزنـــــــــ … خاطراتـــــــــ کسیــــــــــ که  تـــــــــو را دور زده

حالــــــــم خوبـــــــــ استـــــــــ …امّا گذشتهـــــــــ امـــــــــ درد میـــــــکند . . .[ جمعه 18 آذر 1390 ] [ 11:19 ق.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]