تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - دلـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــم

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

دلـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــم

 دِلـَـــــــــــــــ ـــــــمــ ؛

گـ ـاهے میــگیــــ ـرَد !

گـ ـاهے میـــ ـسوزَد !

و حَتے گـــــــ ـاهے ،

نـَ ـه _خِیـلے وَقتــ هـا

میـــ ـشِــــــــ ـــــکَند !

امـا هَنـــ ـوز مے تَپــ ـد .

    [ جمعه 18 آذر 1390 ] [ 11:16 ق.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]