تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - راحت حرفت را بزن ...

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

راحت حرفت را بزن ...

یک تلــــنــگر هــم کــافــی بود

برای اینکـــه بشکنـــم

بـــه هــر حــال

ممنـــونم از مـُشتـت !!!

 

درخــت که می شــوم

تـو پائـیــزی !

کشتـی که می شــوم

تو بی نهایــت طوفانــی !

تفنگــت را بــردار

و راحـت حرفـت را بـزن . . .[ جمعه 6 آبان 1390 ] [ 03:49 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]