تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - فروشنده دوره گرد

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

فروشنده دوره گرد

وقتی از تو می نویسم از فکر کردن باز می مانم

وقتی از تو می نویسم در خیال فرو میروم

وقتی از تو می نویسم نوشتن را فراموش میکنم

وقتی از تو می نویسم عاشقتر میشوم

برای تو می نویسم تا اندکی با تو باشم

وقتی با تو هستم دنیا برام زیباست

با تو بودن برای من دنیاست

تو را خواستن غرور را شکستن است

تو را خواستن عشق را پذیرفتن است

تو را خواستن درک رویاهای باور نکردنی است

و من تو را میخواهم ای افسونگر شبهای تنهایی من

فقط تو[ چهارشنبه 4 آبان 1390 ] [ 05:59 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]