تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - عشق تا همیشه

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

عشق تا همیشه


 

دل من دیگه خطانکن

                 به غریبه ها وفا نکن

زندگی رو با ختی دل من

                مردم رو شناختی دل من

 تا به کی سراپا حقیقتی

                تا به کی خرابه محبتی

همنشین این و اون میشی

               خسته و پریشون  میشی

دشت بخت تو کویر میشه

               مرغ آرزوت اسیر میشه

روبروت سراب

                پشت سر خراب

ساکت و صبوری دل من
[ شنبه 23 مهر 1390 ] [ 03:32 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]