تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - عشق یعنی......

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

عشق یعنی......

عشق                                         بیداد   من

باختن                  یعنی                     لحظه                 عشق

جان                         سرزمین           یعنی                           یعنی

زندگی                                   پاک   عشق                                 لیلی و

قمار                                              من                                       مجنون

   در                                عشق یعنی...                                        شدن

ساختن                                                                                 عشق

دل                                                                       یعنی

كلبه                                                                           وامق و

یعنی                                                                   عذرا

عشق                                                           شدن

  من                                                عشق

 فردای                                     یعنی

  كودك                            مسجد

  یعنی               الاقصی

عشق     من  

عشق                                         آمیختن                                      افروختن

یعنی                                به هم           عشق                              سوختن

چشمهای                        یكجا                    یعنی                          كردن

پر ز                 و غم                            دردهای             گریه

خون/ درد                                                   بیشمار

  عشق                                   من   

    یعنی                            الاسرار   

    كلبه                   مخزن  

         اسرار     یعنی    [ جمعه 15 مهر 1390 ] [ 01:33 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]