تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - پایان یعنی...

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

پایان یعنی...

پایان یعنی آغاز دوباره 

سپردن ذهن به افکار تازه 

پیمودن راه های نرفته 

و دیدن، با نگاهی دیگر.  

پایان یعنی ورق زدن آنچه که گذشته 

و نوشتن درباره ی آنچه که آموختی 

و گفتن برای کسانی که تازه میخواهند آغاز کنند!  

پایان یعی پختگی عشق 

باور کن...! 

پایان یعنی تکرار آغاز>>

 

 [ جمعه 15 مهر 1390 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]