تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هیچ کس تنهاییم را حس نکرد

هیچ کس تنهاییم را لمس نکرد

هیچ کس تنها بودنم را درک نکرد

هیچ کس تنها بودنم را ندید

چرا هیچ کس مرا باور ندارد؟

هیچ کس...

چرا؟

خدایا چرا اینقدر تنهایم؟[ دوشنبه 11 مهر 1390 ] [ 05:08 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]