تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - ترس

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

ترس

ترسم که شبی پرده ز چشمان تو افتد
                       

                      وز معتبری سکه ی ایمان تو افتد

این مستی جانکاه که جان بر لبم آرد
                     

                       این کیش رها سازد و بر جان تو افتد

این دیو نباید که میان همه عالم

                       با کام گرسنه به سر خوان تو افتد

بگشای گره تا گره ات بگشاید

                       آنروز که کار بر در دکان تو افتد

ترس من از آنست که در عالم مستی

                       این جام پر از نوش ز دستان تو افتد.

 [ دوشنبه 11 مهر 1390 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]