تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - یهو دلم برات تنگید ....

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

یهو دلم برات تنگید ....

تو گاهی در خیال من به شكل موج دریاییتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comكویری، كوه و صحرایی
گلی خوشرنگ و زیبایی
كنار چشمه ها گاهی تو را در آب می بینمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comاگر در خواب هم باشم تو را در خواب می بینم
تو پنهان می شوی گاهی میان چشم آهوهاتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comتو را احساس باید كرد میان رنگها، بوها
بگو آخر كجا هستی همین نزدیك یا دوریتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comدل غمگین من دیگر ندارد طاقت دوری

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك www.bahar22.com

 [ جمعه 8 مهر 1390 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]