تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - دلتنگم

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

دلتنگم

دلتنگم و با هیچ كسم میل سخن نیست

كس در همه آفاق به دلتنگی من نیست....

بهاربیست                   www.bahar22.com

دلت که تنگِ یک نفر باشد...

خودِ خدا هم بیاید تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموش کنی!

فایده ندارد...

تو دلت تنگ است...

دلت برای همان یک نفر تنگ است...

خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است

پیدا نکنم همدل دلها همه از سنگ است

گویا که در این وادی از عشق نشانی نیست

گر هست یکی عاشق الوده به صد رنگ است

 [ جمعه 8 مهر 1390 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]