تبلیغات
نفرین به عشق....عاشق سوخته - انتظار

نفرین به عشق....عاشق سوخته

lover lonely

انتظار

كوچه های دل من، باز خلوت شده است

قبل از اینكه برسم، دوستی را بردند

یك نفر گفت به من

باز دیر آمده ای، دوست قسمت شده است.

با توام،با تو، خدا

یك دل قلابی، یك دل خیلی بد،

چقدر می ارزد؟

من كه هرجا رفتم،جار زدم:

شده این قلب حراج، بدوید

یك دل مجانی، قیمتش یك لبخند

به همین ارزانی.

هیچوقت اما، هیچكس قلب مرا قرض نكرد

هیچ كس دل نخرید.

با توام، با تو، خدا

پس بیا این دل من مال خودت

من كه دیگر رفتم اما

ببر این دل را

دنبال خودت[ دوشنبه 4 مهر 1390 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ ابوالفضل ] [ صندوغچه() ]